STRATĒĢISKĀ PARTNERĪBA INOVĀCIJĀM UN ATTĪSTĪBAI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

STARPTAUTISKAIS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KARJERAS CENTRS

Starptautiskais uzņēmējdarbības karjeras centrs ICCE nodrošinās specializētus, mērķauditorijai pielāgotus seminārus un darbnīcas, kā arī platformu, ar kuras palīdzību projekta mērķauditorija un sadarbības partneri varēs apvienot savas idejas un centienus uzņēmējdarbības un inovāciju jomā.

BIZNESA SIMULĀCIJU PLATFORMA

Biznesa simulāciju platformas BSS izveidē tiks izmantota inovatīva koncepcija, kas dos studentiem iespēju mācību procesā apvienot praktiskās pieredzes izmantošanu ar IKT rīku pielietošanu, lai panāktu atbilstību biznesa sektora darba tirgus prasībām.

PUBLIKĀCIJAS

Pēdējās publikācijas un pētījumi

Jaunumi un pasākumi