Projekta koordinators, Integrētā biznesa institūts, rīkoja projekta “Stratēģiskā partnerība inovācijām un attīstībai uzņēmējdarbībā” (angliski – Strategic Partnership for Innovation and Development of Entrepreneurship, akronīms – SPIDE) dalībnieku sanāksmi 2017.gada 4. un 5.maijā Skopjē. Sanāksmē piedalījās divi pārstāvji no katras partnerinstitūcijas: Ļubļanas Universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Ķīles Valsts pārvades universitātes.

Projekta uzsākšanas sanāksmes pirmajā dienā tika apspriesti projekta mērķi un uzdevumi, projekta realizācijas sākotnējais grafiks, paredzētie rezultāti un to izpildes rādītāji. Projekta dalībnieki izskatīja arī projekta finanšu jautājumus un vienojās par finansējuma pārskaitījumu veikšanas kārtību.

Sanāksmes otrā diena bija veltīta projekta komponentu apspriešanai un ideju apmaiņai projekta dalībnieku starpā, kā optimizēt projekta realizāciju. Īpaši tika akcentēta projekta intelektuālo rezultātu savlaicīga un kvalitatīva izstrāde, vienlaikus veidojot projekta ilgtspējas struktūru.

SPIDE projektu realizē projekta konsorcijs, kuru veido četras iepriekš minētās augstskolas. Projekta periods – 24 mēneši (2017.gada janvāris – 2018.gada decembris).  Projektu atbalsta Eiropas izglītības programmu un mobilitātes Nacionālā aģentūra Erasmus+ KA2 – 203 programmas ietvaros.

Categories: Jaunumi un pasākumi

Related Posts

Jaunumi un pasākumi

SPIDE noslēguma pasākums: Projekta rezultātu apkopojums un projekta uzdevumu pabeigšana

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 5.-6. decembrī notika projekta noslēguma pasākums. Pasākuma mērķis bija līdz galam pabeigt visus projekta uzdevumus un uzsākt gala ziņojuma sagatavošanu. Pasākumā piedalījās vismaz viens pārstāvis no  katras Read more…

Jaunumi un pasākumi

SPIDE rezultātu maksimizācija, veiksmīgi organizējot projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 4. decembrī notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākums. Notikums piesaistīja ievērojamu uzmanību ne tikai no tieši iesaistītajiem projekta grupas dalībniekiem, bet no visām ieinteresētajām pusēm, tostarp studentiem, kuri Read more…

Jaunumi un pasākumi

Pasākums SPIDE projektā sasniegto rezultātu popularizēšanai

SPIDE projekta plānoto pasākumu ietvaros 2018.gada 4. decembrī Biznesa ekonomikas fakultātes telpās notiks projekta sasniegto rezultātu popularizēšanas pasākums (rezultātu izplatīšanas pasākums Multiplier Event). Pasākuma mērķis ir informēt visas ieinteresētās puses par sasniegtajiem mērķiem un projekta Read more…