Projekta otrā (ICCE) komponenta ietvaros Rīgā, EKA telpās, no 2017. gada 11.-15. septembrim notika kapacitātes pilnveides pasākums. Sanāksme ir viena no SPIDE projekta aktivitātēm, kuras mērķis ir izstrādāt vadlīnijas, pilnveidot prasmes, apmainīties ar idejām un ieskicēt ICCE darbsemināru, kuri notiks nākamajos projekta realizācijas mēnešos, saturu.

Sanāksmē piedalījās desmit projekta komandas dalībnieku, pārstāvot visas projekta partnerinstitūcijas. Sanāksmes sākumā katra partnerinstitūcija iepazīstināja ar savu karjeras centru, tā darbību un specifiku. Nākamajās dienās partneri dalījās pieredzē ar labas prakses piemēriem, viesojās pie dažādiem izglītības un biznesa sektora pārstāvjiem, kas palīdzēja pilnveidot darbsemināru plānoto saturu. Sanāksmes pēdējo divu dienu laikā tika izstrādāts darbsemināru satura uzmetums un apspriests vēl viens projekta rezultāts – Student Hub resurss, un kādu ieguldījumu projekta otrais komponents var dod Student Hub izveidē.

SPIDE projektu finansē un atbalsta Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros.

Categories: Jaunumi un pasākumi

Related Posts

Jaunumi un pasākumi

SPIDE noslēguma pasākums: Projekta rezultātu apkopojums un projekta uzdevumu pabeigšana

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 5.-6. decembrī notika projekta noslēguma pasākums. Pasākuma mērķis bija līdz galam pabeigt visus projekta uzdevumus un uzsākt gala ziņojuma sagatavošanu. Pasākumā piedalījās vismaz viens pārstāvis no  katras Read more…

Jaunumi un pasākumi

SPIDE rezultātu maksimizācija, veiksmīgi organizējot projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 4. decembrī notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākums. Notikums piesaistīja ievērojamu uzmanību ne tikai no tieši iesaistītajiem projekta grupas dalībniekiem, bet no visām ieinteresētajām pusēm, tostarp studentiem, kuri Read more…

Jaunumi un pasākumi

Pasākums SPIDE projektā sasniegto rezultātu popularizēšanai

SPIDE projekta plānoto pasākumu ietvaros 2018.gada 4. decembrī Biznesa ekonomikas fakultātes telpās notiks projekta sasniegto rezultātu popularizēšanas pasākums (rezultātu izplatīšanas pasākums Multiplier Event). Pasākuma mērķis ir informēt visas ieinteresētās puses par sasniegtajiem mērķiem un projekta Read more…