2017.gada novembrī un decembrī SPIDE partneri – Integrētā Biznesa institūts, Ļubļanas Universitātes Vadības fakultāte un Ekonomikas un kultūras augstskola – rīkoja darbseminārus studentiem uzņēmējdarbības veicināšanai. Darbsemināri tika organizēti Erasmus + SPIDE projekta ietvaros, īstenojot projekta otro komponentu – t.i., veidojot Starptautisko uzņēmējdarbības karjeras centru.

Darbsemināri notika 2 dienas un 6 stundas un tajos piedalījās studenti no 3 projekta partnerinstitūcijām. Darbsemināra tēma bija “Uzņēmējdarbības veicināšana”, īpašu uzmanību pievēršot jauniem cilvēkiem, kuriem vēl jāieiet biznesa vidē. Darbsemināros piedalījās docētāji no partneraugstskolu fakultātēm un eksperti no biznesa vides kā vieslektori.

Darbsemināru laikā studenti rīkoja prāta vētru, ģenerējot idejas, piedalījās grupu diskusijās, lai rezultātā izstrādātu biznesa plānu ar visiem tā pamata elementiem. Visi materiāli būs pieejami bez maksas jaunizveidotajā tiešsaistes resursā Online Resource Hub, kas ir daļa no SPIDE projekta.

Categories: Jaunumi un pasākumi

Related Posts

Jaunumi un pasākumi

SPIDE noslēguma pasākums: Projekta rezultātu apkopojums un projekta uzdevumu pabeigšana

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 5.-6. decembrī notika projekta noslēguma pasākums. Pasākuma mērķis bija līdz galam pabeigt visus projekta uzdevumus un uzsākt gala ziņojuma sagatavošanu. Pasākumā piedalījās vismaz viens pārstāvis no  katras Read more…

Jaunumi un pasākumi

SPIDE rezultātu maksimizācija, veiksmīgi organizējot projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 4. decembrī notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākums. Notikums piesaistīja ievērojamu uzmanību ne tikai no tieši iesaistītajiem projekta grupas dalībniekiem, bet no visām ieinteresētajām pusēm, tostarp studentiem, kuri Read more…

Jaunumi un pasākumi

Pasākums SPIDE projektā sasniegto rezultātu popularizēšanai

SPIDE projekta plānoto pasākumu ietvaros 2018.gada 4. decembrī Biznesa ekonomikas fakultātes telpās notiks projekta sasniegto rezultātu popularizēšanas pasākums (rezultātu izplatīšanas pasākums Multiplier Event). Pasākuma mērķis ir informēt visas ieinteresētās puses par sasniegtajiem mērķiem un projekta Read more…