SPIDE projekta BSS platformas komponenta izstrādes ietvaros Kēlas Lietišķo zinātņu universitātē no 2018. gada 29. janvāra līdz 2. februārim notika intensīvā mācību programma BSS vides izmantošanai mācību procesā. Sanāksmē pulcējās 9 projekta dalībnieki no 4 partneraugstskolām ar mērķi pabeigt biznesa situāciju scenāriju izstrādi un izmēģināt tos biznesa simulāciju programmatūras platformā.

Sanāksmes darbs pirmajā dienā sākās ar dalībnieku iepazīšanos un Kēlas Lietišķo zinātņu universitātes apmeklējumu. Pēc tam notika BSS platformas un tās funkciju demonstrācija. Turpmāko divu dienu laikā projekta darba grupas sanāksmes dalībnieki piedalījās biznesa scenāriju izveidē, vienojoties par kopējo biznesa scenāriju formu. Pēc scenāriju izveides un dokumentēšanas tie tika ievadīti programmatūrā un pārbaudīti. 4 dienu intensīvā mācību programma tika veltīta scenāriju simulācijai un testēšanai, iespējamo kļūdu un citu problēmu, kas saistītas ar programmatūru, izvērtēšanai, ieskaitot ieviešamo uzlabojumu apsvēršanu. Pēdējā dienā tika izvērtēta programmatūra un biznesa scenāriji, kā arī sagatavoti aptaujas anketu melnraksti. Īsumā tika arī pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar pārējiem projekta komponentiem, kā arī apspriesta kopējā projekta īstenošanas gaita

SPIDE projektu īsteno konsorcijs, kura partneri ir četras iepriekšminētās augstākās izglītības iestādes, 24 mēnešu periodā (no 2017.gada janvāra līdz  2018.gada decembrim). Projektu atbalsta Eiropas izglītības programmu un mobilitātes Valsts aģentūra Erasmus + KA2-203 programmas ietvaros.

Categories: Jaunumi un pasākumi

Related Posts

Jaunumi un pasākumi

SPIDE noslēguma pasākums: Projekta rezultātu apkopojums un projekta uzdevumu pabeigšana

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 5.-6. decembrī notika projekta noslēguma pasākums. Pasākuma mērķis bija līdz galam pabeigt visus projekta uzdevumus un uzsākt gala ziņojuma sagatavošanu. Pasākumā piedalījās vismaz viens pārstāvis no  katras Read more…

Jaunumi un pasākumi

SPIDE rezultātu maksimizācija, veiksmīgi organizējot projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 4. decembrī notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākums. Notikums piesaistīja ievērojamu uzmanību ne tikai no tieši iesaistītajiem projekta grupas dalībniekiem, bet no visām ieinteresētajām pusēm, tostarp studentiem, kuri Read more…

Jaunumi un pasākumi

Pasākums SPIDE projektā sasniegto rezultātu popularizēšanai

SPIDE projekta plānoto pasākumu ietvaros 2018.gada 4. decembrī Biznesa ekonomikas fakultātes telpās notiks projekta sasniegto rezultātu popularizēšanas pasākums (rezultātu izplatīšanas pasākums Multiplier Event). Pasākuma mērķis ir informēt visas ieinteresētās puses par sasniegtajiem mērķiem un projekta Read more…