SPIDE projekta ietvaros no 24.-28. oktobrim Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes telpās norisinājās kapacitātes pilnveides noslēdzošais pasākums (StudentHub). Pasākumā piedalījās visu partneraugstskolu darbinieki un studenti no Integrētā biznesa institūta (projekta koordinators),  Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas un Kēlas Lietišķo zinātņu universitātes.

Pasākuma mērķis bija veicināt studentu uzņēmējdarbības prasmes un zināšanas un piedāvāt ieskatu inovatīvās mācību metodēs. Turklāt pasākums kalpoja kā tīklošanas un labas izglītības pieredzes apmaiņas pasākums starp augstskolām. Pasākumā tika iekļautas šādas aktivitātes: projekta sasniegumu un rezultātu prezentācija, nozares profesionāļu lekcijas par dažādiem vadības un uzņēmējdarbības aspektiem, Ļubļanas Universitātes Inkubatora apmeklējums, esošo biznesa scenāriju risināšana un jaunu scenāriju gatavošana, ko veica studenti, kas piedalījās pasākumā.

SPIDE īsteno projekta konsorcijs, ko veido četras iepriekšminētās  augstākās izglītības iestādes, 24 mēnešu periodā (no 2017.gada janvāra – 2018.gada decembrim). Projektu atbalsta Eiropas izglītības programmu un mobilitātes Valsts aģentūra Erasmus + KA2-203 programmas ietvaros.

Categories: Jaunumi un pasākumi

Related Posts

Jaunumi un pasākumi

SPIDE noslēguma pasākums: Projekta rezultātu apkopojums un projekta uzdevumu pabeigšana

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 5.-6. decembrī notika projekta noslēguma pasākums. Pasākuma mērķis bija līdz galam pabeigt visus projekta uzdevumus un uzsākt gala ziņojuma sagatavošanu. Pasākumā piedalījās vismaz viens pārstāvis no  katras Read more…

Jaunumi un pasākumi

SPIDE rezultātu maksimizācija, veiksmīgi organizējot projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 4. decembrī notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākums. Notikums piesaistīja ievērojamu uzmanību ne tikai no tieši iesaistītajiem projekta grupas dalībniekiem, bet no visām ieinteresētajām pusēm, tostarp studentiem, kuri Read more…

Jaunumi un pasākumi

Pasākums SPIDE projektā sasniegto rezultātu popularizēšanai

SPIDE projekta plānoto pasākumu ietvaros 2018.gada 4. decembrī Biznesa ekonomikas fakultātes telpās notiks projekta sasniegto rezultātu popularizēšanas pasākums (rezultātu izplatīšanas pasākums Multiplier Event). Pasākuma mērķis ir informēt visas ieinteresētās puses par sasniegtajiem mērķiem un projekta Read more…