SPIDE projekta plānoto pasākumu ietvaros 2018.gada 4. decembrī Biznesa ekonomikas fakultātes telpās notiks projekta sasniegto rezultātu popularizēšanas pasākums (rezultātu izplatīšanas pasākums Multiplier Event). Pasākuma mērķis ir informēt visas ieinteresētās puses par sasniegtajiem mērķiem un projekta rezultātiem, lai veicinātu studentiem pieejamu efektīvu un  kvalitatīvu izglītību ar inovatīvu  mācību metožu un paņēmienu palīdzību.

Projekta koordinators ir Integrētā Biznesa institūts sadarbībā ar Ļubļanas Universitātes Vadības fakultāti, Ekonomikas un kultūras augstskolu (Rīga, Latvija) un Kēlas Lietišķo zinātņu universitāti (Kēla, Vācija).

Darba kārtība aplūkojama šeit

Categories: Jaunumi un pasākumi

Related Posts

Jaunumi un pasākumi

SPIDE noslēguma pasākums: Projekta rezultātu apkopojums un projekta uzdevumu pabeigšana

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 5.-6. decembrī notika projekta noslēguma pasākums. Pasākuma mērķis bija līdz galam pabeigt visus projekta uzdevumus un uzsākt gala ziņojuma sagatavošanu. Pasākumā piedalījās vismaz viens pārstāvis no  katras Read more…

Jaunumi un pasākumi

SPIDE rezultātu maksimizācija, veiksmīgi organizējot projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 4. decembrī notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākums. Notikums piesaistīja ievērojamu uzmanību ne tikai no tieši iesaistītajiem projekta grupas dalībniekiem, bet no visām ieinteresētajām pusēm, tostarp studentiem, kuri Read more…

Jaunumi un pasākumi

SPIDE projekta kapacitātes pilnveides noslēdzošā pasākuma (StudentHub) veiksmīga organizācija

SPIDE projekta ietvaros no 24.-28. oktobrim Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes telpās norisinājās kapacitātes pilnveides noslēdzošais pasākums (StudentHub). Pasākumā piedalījās visu partneraugstskolu darbinieki un studenti no Integrētā biznesa institūta (projekta koordinators),  Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes, Ekonomikas Read more…