SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 4. decembrī notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākums.

Notikums piesaistīja ievērojamu uzmanību ne tikai no tieši iesaistītajiem projekta grupas dalībniekiem, bet no visām ieinteresētajām pusēm, tostarp studentiem, kuri ir projekta galvenā mērķauditorija.

Pasākums norisinājās vairākās sesijās: Pirmajā sesijā projekta koordinatora Integrētā Biznesa institūta pārstāvji prezentēja vispārējos projekta rezultātus, projekta īstenošanas gaitā gūto pieredzi un mācības. Nākamajā sesijā projekta attiecīgo darba grupu dalībnieki prezentēja katru projekta komponentu, kā arī  StudentHub iesaistītie studenti dalījās pieredzē. Pēdējā sesijā pārējo projekta partneru, t.i. no Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas (Rīga, Latvija) un Kēlas Lietišķo zinātņu universitātes (Kēla, Vācija), pārstāvji iepazīstināja sabiedrību ar savu lomu projektā un gūto pieredzi.

Šī pasākuma mērķis bija  iepazīstināt visas ieinteresētās puses ar projekta rezultātiem un sasniegumiem, kā arī informēt ikvienu par projektā īstenoto aktivitāšu ilgtspējību.

Categories: Jaunumi un pasākumi

Related Posts

Jaunumi un pasākumi

SPIDE noslēguma pasākums: Projekta rezultātu apkopojums un projekta uzdevumu pabeigšana

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 5.-6. decembrī notika projekta noslēguma pasākums. Pasākuma mērķis bija līdz galam pabeigt visus projekta uzdevumus un uzsākt gala ziņojuma sagatavošanu. Pasākumā piedalījās vismaz viens pārstāvis no  katras Read more…

Jaunumi un pasākumi

Pasākums SPIDE projektā sasniegto rezultātu popularizēšanai

SPIDE projekta plānoto pasākumu ietvaros 2018.gada 4. decembrī Biznesa ekonomikas fakultātes telpās notiks projekta sasniegto rezultātu popularizēšanas pasākums (rezultātu izplatīšanas pasākums Multiplier Event). Pasākuma mērķis ir informēt visas ieinteresētās puses par sasniegtajiem mērķiem un projekta Read more…

Jaunumi un pasākumi

SPIDE projekta kapacitātes pilnveides noslēdzošā pasākuma (StudentHub) veiksmīga organizācija

SPIDE projekta ietvaros no 24.-28. oktobrim Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes telpās norisinājās kapacitātes pilnveides noslēdzošais pasākums (StudentHub). Pasākumā piedalījās visu partneraugstskolu darbinieki un studenti no Integrētā biznesa institūta (projekta koordinators),  Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes, Ekonomikas Read more…