SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 5.-6. decembrī notika projekta noslēguma pasākums. Pasākuma mērķis bija līdz galam pabeigt visus projekta uzdevumus un uzsākt gala ziņojuma sagatavošanu. Pasākumā piedalījās vismaz viens pārstāvis no  katras projekta partnerinstitūcijas, t.i. no Integrētā biznesa institūta (projekta koordinators),  Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas un Kēlas Lietišķo zinātņu universitātes (Kēla, Vācija).

Noslēguma pasākuma pirmajā dienā tika aktualizēti un apspriesti visi  galvenie budžeta un administratīvie jautājumi. Veiksmīgi tika atrisināti visi jautājumi projekta partneru starpā un tika noteikti termiņi administratīvo uzdevumu izpildei. Projekta darba grupu locekļi iepazīstināja ar katra projekta komponenta un tiem pakārtoto uzdevumu īstenošanu. 6. decembrī partneri dalījās ar pieredzi un viedokļiem par SPIDE projekta īstenošanu,  apsprieda citus ar projektu saistītos  jautājumus, piemēram, ilgtspējība, papildu veicināšanas pasākumi, ko veic katrs no projekta partneriem, kā arī turpmākās sadarbības iespējas un idejas  projektiem.

Noslēguma pasākums vainagoja auglīgo projekta pieredzi visiem tā dalībniekiem, un jo īpaši noderīgs tas ir  mērķauditorijas pārstāvjiem ne tikai projekta īstenošanas laikā, bet arī turpmākajos  gados.

Categories: Jaunumi un pasākumi

Related Posts

Jaunumi un pasākumi

SPIDE rezultātu maksimizācija, veiksmīgi organizējot projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu

SPIDE projekta aktivitāšu ietvaros Integrētā Biznesa institūta telpās 4. decembrī notika projekta rezultātu izplatīšanas pasākums. Notikums piesaistīja ievērojamu uzmanību ne tikai no tieši iesaistītajiem projekta grupas dalībniekiem, bet no visām ieinteresētajām pusēm, tostarp studentiem, kuri Read more…

Jaunumi un pasākumi

Pasākums SPIDE projektā sasniegto rezultātu popularizēšanai

SPIDE projekta plānoto pasākumu ietvaros 2018.gada 4. decembrī Biznesa ekonomikas fakultātes telpās notiks projekta sasniegto rezultātu popularizēšanas pasākums (rezultātu izplatīšanas pasākums Multiplier Event). Pasākuma mērķis ir informēt visas ieinteresētās puses par sasniegtajiem mērķiem un projekta Read more…

Jaunumi un pasākumi

SPIDE projekta kapacitātes pilnveides noslēdzošā pasākuma (StudentHub) veiksmīga organizācija

SPIDE projekta ietvaros no 24.-28. oktobrim Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes telpās norisinājās kapacitātes pilnveides noslēdzošais pasākums (StudentHub). Pasākumā piedalījās visu partneraugstskolu darbinieki un studenti no Integrētā biznesa institūta (projekta koordinators),  Ļubļanas Universitātes Vadības fakultātes, Ekonomikas Read more…