Projekta ietvaros veiktā pētniecība ir saistīta ar abiem projekta inovatīvajiem komponentiem:

  1. Biznesa simulāciju platformas (angliski – Business Simulation Software, akronīms BSS) izstrādi un
  2. Starptautiskā uzņēmējdarbības karjeras centra (angliski – International Career Center for Entrepreneurship, akronīms – ICCE) izveidi.

Īss projekta komponentu apraksts:

Biznesa simulāciju platforma (BSS) ir IKT rīks, ko kopīgi veidos projekta partneraugstskolu IT speciālisti un mācībspēki. Platformas mērķis ir paaugstināt studentu inovācijas un radošuma spējas, apgūstot uzņēmējdarbības un vadības jomas studiju kursus. BSS tiks izmantota inovatīva koncepcijas izglītības procesā, kas dos studentiem iespēju apvienot praktiskās pieredzes izmantošanu ar IKT rīku pielietošanu, lai panāktu atbilstību biznesa sektora darba tirgus prasībām.  Mācību procesa laikā simulētā biznesa vidē studentiem būs iespējas gūt mācību pieredzi, saskatot un labojot savas kļūdas un no tām mācoties.

IO5 – BSS pētījuma dokuments

Starptautiskais uzņēmējdarbības karjeras centrs (ICCE) nodrošinās specializētus, mērķauditorijai pielāgotus seminārus un darbnīcas, kā arī platformu, ar kuras palīdzību projekta mērķauditorija un sadarbības partneri varēs apvienot savas idejas un centienus uzņēmējdarbības un inovāciju jomā un tos attīstīt. Ar esošās BEP platformas, kuru izmanto visi Konsorcija dalībnieki, un BSS palīdzību ICCE būs pieejams maksimāli daudziem partnerinstitūciju studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem. ICCE ietvaros organizētie semināri (darbnīcas) būs vērsti, lai visu projekta dalīborganizāciju studentu vidū sekmētu uzņēmējdarbības jēdziena izpratni un inovācijas garu. Semināros tiks izmantoti no reālās dzīves ņemti scenāriji, lai attīstītu biznesa idejas, uzņēmējdarbības kompetenci, bāzes zināšanas un krātu kopīgu pieredzi, veidojot jaunzņēmumus, aprēķinot to darbības izmaksas, kā arī plānojot finanses, pārdošanas stratēģiju un citus būtiskus aspektus. Papildus tam semināros liela uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kā virzīt tirgū jaunievedumus un inovācijas, kā ieviest jaunas idejas un koncepcijas.

IO3 – ICCE semināru izpētes dokuments