Projekta otrais inovatīvais komponents – Starptautiskais uzņēmējdarbības karjeras centrs (angliski – International Career Center for Entrepreneurship, akronīms – ICCE) – nodrošinās specializētus, mērķauditorijai pielāgotus seminārus un darbnīcas, kā arī platformu, ar kuras palīdzību projekta mērķauditorija un sadarbības partneri varēs apvienot savas idejas un centienus uzņēmējdarbības un inovāciju jomā un tos attīstīt. Ar esošās BEP platformas, kuru izmanto visi konsorcija dalībnieki, un BSS palīdzību ICCE būs pieejams maksimāli daudziem partnerinstitūciju studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem.

Starptautiskajam uzņēmējdarbības karjeras centram (ICCE), līdzīgi kā projekta pirmajam komponentam, BSS platformai, ir skaidri nodefinēti mērķi. Galveno ieguvēju, t.i. studentu, mērķu sasniegšana ir šī projekta komponenta kvalitātes indikators. Atbilstoši Kvalitātes nodrošināšanas plānam, lai novērtētu šī projekta komponenta kvalitāti un ICCE rīkoto pasākumu radīto iespaidu uz studentu uzņēmējdarbības gara un inovatīvas darbības veicināšanu, tiks izmantota atgriezeniskā saikne no studentiem un no citiem dalībniekiem ICCE semināru laikā (no mācībspēkiem un uzņēmumu pārstāvjiem).

ICCE ietvaros organizētie semināri (darbnīcas) būs vērsti, lai visu projekta dalīborganizāciju studentu vidū sekmētu uzņēmējdarbības jēdziena izpratni un inovācijas garu. Semināros tiks izmantoti no reālās dzīves ņemti scenāriji, lai attīstītu biznesa idejas, uzņēmējdarbības kompetenci, bāzes zināšanas un krātu kopīgu pieredzi, veidojot jaunzņēmumus, aprēķinot to darbības izmaksas, kā arī plānojot finanses, pārdošanas stratēģiju un citus būtiskus aspektus. Papildus tam semināros liela uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kā virzīt tirgū jaunievedumus un inovācijas, kā ieviest jaunas idejas un koncepcijas. Lai to varētu panākt, semināros piedalīsies dažādu jomu eksperti, daloties savās zināšanās un pieredzē.

Tiešsaistes resursu krātuve (angliski – The Online Resourse Hub, akronīms – ORH) spēlēs būtisku lomu informācijas nodrošināšanā ICCE semināru dalībniekiem, partneriem un citām ieinteresētajām pusēm. Resursu krātuve ir vieta, kur koplietošanai ievietot vadlīnijas (drukātas, video vai audio formātā), dokumentus, konsultatīvus materiālus studentiem, kā veidot karjeru uzņēmējdarbības jomā (piemēram, kā sagatavoties  intervijai ar potenciālo darba devēju, kā runāt par algas jautājumiem), un cita veida padomus un palīgmateriālus, kā veiksmīgi veidot jaunuzņēmumu. Resursu krātuves informācija tiks veidota, sadarbojoties esošajiem karjeras centriem, SPIDE projekta partneriem un jaunuzņēmumu pārstāvjiem no darba tirgus.