Projekta galvenais inovatīvais komponents ir biznesa simulāciju platformas (angliski – Business Simulation Software, akronīms BSS) izstrāde. Biznesa simulāciju platforma ir IKT rīks, ko kopīgi veidos projekta partneraugstskolu  IT speciālisti un mācībspēki. Platformas mērķis ir paaugstināt studentu inovācijas un radošuma spējas, apgūstot uzņēmējdarbības un vadības jomas studiju kursus. BSS tiks izmantota inovatīva koncepcijas izglītības procesā, kas dos studentiem iespēju apvienot praktiskās pieredzes izmantošanu ar IKT rīku pielietošanu, lai panāktu atbilstību biznesa sektora darba tirgus prasībām.  Mācību procesa laikā simulētā biznesa vidē studentiem būs iespējas gūt mācību pieredzi, saskatot un labojot savas kļūdas un no tām mācoties.

Realizējot projekta otro komponentu, studenti vienlaikus būs gan galvenie tā dalībnieki, gan ieguvēji, jo paredzēts, ka biznesa simulāciju platformas lietošana paaugstinās viņu praktiskās uzņēmējdarbības prasmes. Partneraugstskolu docētāju, projekta dalībnieki un viņu kolēģi (partneraugstskolu programmētāji un IT speciālisti) tiks aktīvi iesaistīti programmatūras izstrādē. Projekta dalībnieki, kuri būs atbildīgi par BSS izstrādi un izmantošanu, piedalīsies intensīvā mācību programmā, kuras ietvaros tiks apspriestas izstrādājamā IT rīka īpašības.

Projekta komandas dalībnieki būs atbildīgi par projekta pasākumu organizēšanu, realizēšanu un koordināciju, kā arī par projekta rezultātu izplatīšanu citu ieinteresēto pušu vidū.