LOGO SPIDE

Во рамки на предвидените проектни активности од проектот “SPIDE” на 04.12.2018 во просториите на Факултетот за бизнис економија ќе се одржи настан за промоција на постигнатите резултати од проектот (Multiplier Event). Настанот ќе има за цел да ги информира сите заинтересирани страни за остварените цели и аутпути на проектот, се со цел да се придонесе до ефикасно, квалитетно и достапно образование на студентите, преку имплементирање иновативни техники и методи на учење.

Координатор на проектот е Институт за бизнис економија, во партнерство со: Факултетот за администрација (Универзитетот во Љубљана), Колеџ за економија и култура (Рига, Латвија), и Универзитетот за применети науки (Кел, Германија).

Агендата може да ја погледнете на следниот линк.

Related Posts

Вести и настани

СПИДЕ Финален настан: Сумирање на проектните резултати и комплетирање на проектните задачи

Како дел од проектните активности во рамки на проектот СПИДЕ, финален настан се организираше на 5-6 Декември, во просториите на Институтот за бизнис економија и Факултетот за бизнис економија. Настанот имаше за цел финализирање на сите проектни Read more…

Вести и настани

Максимизација на видливоста на резултатите од СПИДЕ проектот преку успешна организација на Мултиплицирачки настан

Во рамки на проектните активности на проектот СПИДЕ, на 4ти Декември, во просториите на Факултетот за бизнис економија беше организиран Настан за промоција на проектните резултати (Мултиплицирачки настан). Настанот беше проследен со огромно внимание како Read more…

Вести и настани

Успешно организирање на последниот настан за градење на капацитетите (StudentHub) во рамки на проектот СПИДЕ

Во рамки на проектните активности на проектот СПИДЕ, од 24-28 Октомври, се организираше последниот настан за градење на капацитетите (StudentHub) при Факултетот за администрација (Универзитетот во Љубљана). Учество на овој настан земаа студенти и академски Read more…