Во рамки на проектните активности на проектот СПИДЕ, на 4ти Декември, во просториите на Факултетот за бизнис економија беше организиран Настан за промоција на проектните резултати (Мултиплицирачки настан).

Настанот беше проследен со огромно внимание како од членовите на проектниот тим, и останатите заинтересирани страни на проектот, така и од таргет групата на проектните активности (студентите), која во огромен број беше присутна на настанот.

Настанот беше поделен во неколку сесии: во првата сесија членови на проектниот тим од институцијата-координатор на проектот (Институтот за бизнис економија), ги презентираа основните активности и резултати на проектот како и искуства во неговото имплементирање. Во следната сесија секоја од проектните компоненти беше претставена пред присутните, од членови на проектниот тим кои беа задолжени за нивното спроведување. Свое обраќање имаа и студентите кои беа дел на „StudentHub“ настанот организиран во Љубљана, кои ги презентираа нивните искуства и потребата за зголемена учество во креирањето и реализирањето на идните проектни активности. Во последната сесија, своите искуства од спроведувањето на проектните активности ги презентираа и членови на проектниот тим од партнерските институции: Факултетот за администрација (Универзитетот во Љубљана), Колеџ за економија и култура (Рига, Латвија), и Универзитетот за применети науки (Кел, Германија).

Настанот имаше за цел да ги информира сите заинтересирани страни за остварените проектни резултати, одржливоста на спроведените проектни активности и идниот бенефит на студентите од истите.

Related Posts

Вести и настани

СПИДЕ Финален настан: Сумирање на проектните резултати и комплетирање на проектните задачи

Како дел од проектните активности во рамки на проектот СПИДЕ, финален настан се организираше на 5-6 Декември, во просториите на Институтот за бизнис економија и Факултетот за бизнис економија. Настанот имаше за цел финализирање на сите проектни Read more…

Вести и настани

Известување за одржување на настан за промоција на постигнатите резултати од проектот “SPIDE”

Во рамки на предвидените проектни активности од проектот “SPIDE” на 04.12.2018 во просториите на Факултетот за бизнис економија ќе се одржи настан за промоција на постигнатите резултати од проектот (Multiplier Event). Настанот ќе има за Read more…

Вести и настани

Успешно организирање на последниот настан за градење на капацитетите (StudentHub) во рамки на проектот СПИДЕ

Во рамки на проектните активности на проектот СПИДЕ, од 24-28 Октомври, се организираше последниот настан за градење на капацитетите (StudentHub) при Факултетот за администрација (Универзитетот во Љубљана). Учество на овој настан земаа студенти и академски Read more…