Втората иновативна компонента претставува Интернационалниот Кариерен Центар за Претприемништво (ИКЦП), ќе обезбеди прилагодени работилници за целните групи и платформа за спојување и поттикнување на претприемништвото и иновативните напори на целните групи и партнерските институции. Користејќи ја постоечката платформа која веќе е воспоставена меѓу членовите на конзорциумот (БЕП) и СБС, ИКЦП ќе го максимизира својот опфат и влијанието на своите активности во сите партнерски институции.

Интернационалниот Кариерен Центар за Претприемништво (ИКЦП) – Слично на првата компонента на проектот (СБС), ИКЦП има јасно дефинирани цели. Остварувањето на целите за корисниците, односно студентите, е показател за квалитетот на компонентата на овој проект. За да се оцени квалитетот на оваа компонента на проектот, ќе ги искористиме повратните информации од учениците, како и другите учесници на работилниците на ИКЦП (наставен кадар и претставници од деловната заедница), за влијанието на активностите на ИКЦП врз охрабрувањето на претприемачкиот дух и иновативните напори на учениците во согласност со Планот за обезбедување на квалитет на проектот.

Работилниците организирани во рамките на ИКЦП ќе се фокусираат на поттикнување на концептот претприемништво и иновации помеѓу учениците од сите партнерски организации. Работилниците ќе се фокусираат на сценарија од реалниот живот, развој на бизнис идеи и претприемачки вештини, основни знаења и споделено искуство за почетни и оперативни трошоци, како и финансиско планирање, техники на продажба и други важни аспекти. Дополнително, работилниците ќе се фокусираат на пронајдоци и иновации и како да ги донесат првичните идеи и концепти на пазарот. Учеството на експертите во различни деловни области е еден од столбовите на овој излез, како и најдобрата практика и споделување на знаења.

Центарот за онлајн ресурси (ЦОР) претставува клучен дел во ширењето на клучните информации за сите учесници во работилниците на ИКЦП, како и партнерите и други засегнати страни. Ресурсниот центар ќе претставува централизирано место за размена на водичи (печатени материјали, видео, аудио), документација и упатства фокусирани на советување за кариера за претприемништво за учениците, како на пример како да се спроведат интервјуа со потенцијални кандидати за вработување, како да се преговара за платите и другите елементи за успешно започнување на сопствен бизнис. Презентираните информации ќе бидат подготвени во координација со постоечките Центри за кариера, партнери на СПИРП и бизнис заедницата.