Raziskovalne aktivnosti projekta so razdeljene na dve stebra:
1. Razvoj softvera za poslovne simulacije (BSS).
2. Razvoj Mednarodnega kariernega centra za podjetništvo (ICCE).

BSS bo predstavljal IKT učno orodje, katerega namen je spodbuditi ustvarjalnost in inovativna znanja ter spretnosti študentov v okviru podjetniških in menedžerskih študijskih predmetov. BSS je inovativna učna metoda v izobraževalnem procesu, ki bo študentom omogočala pridobiti praktične izkušanje z uporabo IKT orodij. Simulacije poslovnega okolja bodo študentom omogočile učno izkušnjo, v okviru katere se bodo učili iz lastnih napak.

IO5 – Raziskovalni dokument BSS

ICCE bo po drugi strani izvajal delavnice, katerih namen je spodbujati podjetništvo in inovativnost pri študentih partnerskih institucij, ki sodelujejo na projektu. Za učinkovit prenos vseh dejavnosti med partnerskimi institucijami bodo uporabljene obstoječe platforme BEP in BSS. Glavni cilj delavnic, ki bodo potekale v okviru ICCE, je seznaniti študente s konceptom podjetništva in inovativnosti ter spodbuditi njihovo inovativno in podjetniško razmišljanje. Namen delavnic je s pomočjo različnih učnih metod (koncept podjetništva, uporaba scenarijev, finančno planiranje, marketinške tehnike) in izmenjave znanj z uveljavljenimi start-upi generirati podjetniške spretnosti in na podlagi le-teh razviti nove poslovne inovativne ideje. Prav tako je namen delavnic omogočiti študentom vpogled v proces inoviranja, in sicer kako od začetne ideje ustvariti in spraviti prave ideje tudi na trg.

IO3 – Raziskovalni dokument delavnice ICCE