Mednarodni karierni centra za podjetništvo (angl. International Career Center for Entrepreneurship – ICCE) predstavlja drugo inovativno komponento projekta, izvajal pa bo delavnice, katerih namen je spodbujati podjetništvo in inovativnost pri študentih vseh sodelujočih partnerskih institucij. Za učinkovit prenos vseh dejavnosti med partnerskimi institucijami bo mednarodni karierni center za podjetništvo (ICCE) uporabi obstoječi platformi BEP in BSS.

Cilji komponente ICCE so vezani na pridobivanje povratnih informacij od študentov kot glavne skupine deležnikov, pa tudi od izvajalcev delavnic ter predstavnikov zasebnega sektorja, vse te aktivnosti za zagotavljanje ciljev pa so skladne z načrtom za zagotavljanje kakovosti projekta (angl. Quality Assurance Plan).

Glavni cilj delavnic, ki bodo potekale v okviru ICCE, je študente partnerskih institucij seznaniti s koncepti podjetništva in inovativnosti ter spodbuditi njihovo inovativno in podjetniško razmišljanje. Namen delavnic je s pomočjo različnih učnih metod (koncept podjetništva, uporaba scenarijev, finančno planiranje, marketinške tehnike) in izmenjave znanj z uveljavljenimi start-upi generirati podjetniške spretnosti in na podlagi le-teh razviti nove poslovne inovativne ideje. Prav tako je namen delavnic omogočiti študentom vpogled v proces inoviranja, in sicer kako od začetne ideje uresničiti in spraviti prave ideje na trg. Pri delavnicah bodo poleg učiteljev sodelovali tudi različni strokovnjaki, ki bodo s študenti delili najboljše uveljavljene prakse in delili znanje na podlagi svojih lastnih izkušenj.

Spletni repozitorij ORH (angl. Online Resource Hub) ima ključno vlogo pri diseminaciji znanja in pomembnih informacij za vse udeležence v ICCE delavnicah, kot tudi partnerje in druge zainteresirane deležnike. Spletni repozitorij ORH bo predstavljal osrednje mesto za izmenjavo dokumentacije in ostalih učnih aktivnosti, ki bodo v pomoč študentom pri nadaljnji podjetniški karieri (kot na primer svetovanja študentom pri razgovoru s potencialnim delodajalcem, pogajanje za  plače in drugih elementov za uspešno vodenje start-up podjetja ipd.). Te zadeve bo ICCE pripravil v sodelovanju z obstoječimi kariernimi centri, partnerji SPIDE projekta in start-up skupnostjo.