V okviru projekta SPIDE bo razvito posebne orodje, tj. softver za poslovne simulacije (angl. Business Simulation Software – BSS), ki bo pripomogel k spodbujanju in razvijanju ustvarjalnih in inovativnih kompetenc študentov pri predmetih iz področja menedžmenta in podjetništva. BSS bo predstavljal inovativen koncept v učnem procesu, s katerim bodo študentje z izvajanjem simulacij najrazličnejših izkušenj in hkratno uporabo IKT orodja pridobili znanja, potrebna na trgu dela. Cilj BSS je študentom omogočiti učno izkušnjo učenja iz lastnih napak.

V okviru BSS, ki predstavlja drugo komponento SPIDE projekta, bodo glavni udeleženci delavnic študenti kot ključni upravičenci do uporabe softvera za poslovne simulacije, saj je namen simulacij povečati njihove podjetniške spretnosti in sposobnosti. Visokošolski učitelji in člani projektne skupine bodo aktivno sodelovali pri razvoju programske opreme, skupaj z drugimi zainteresiranimi deležniki (razvijalci programske opreme in IKT osebjem). Odgovorni člani projektne skupine za razvoj in uporabo BSS se bodo udeležili intenzivnega študijskega programa z namenom predstavitve, razvoja in možnosti uporabe softvera.
Člani BSS projektne skupine bodo odgovorni za organizacijo, usklajevanje in izvajanje projektnih aktivnosti kot tudi diseminacijo rezultatov projekta z drugimi zainteresiranimi deležniki.